Dzień otwarty w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa (WSB) w Gdańsku

Spotkanie z kandydatami w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa – WSB, na Wydziale Studiów Społecznych w Gdańsku już 18 czerwca

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studiami na Wydziale Studiów Społecznych w Gdańsku – Wyżej Szkoły Bezpieczeństwa na dni otwarte dla kandydatów na studia.

Program dnia otwartego w WSB w Gdańsku

= '300x250'; google_ad_type = 'text_image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Data: 18 czerwca 2013 r.

Start: 11:00

Miejsce: ul. Marynarki Polskiej 15, Gdańsk

Poznaj uczelnię: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku