Dzień otwarty w SGGW 2013

Odbyły się dni SGGW. 14 września kandydaci na studia mieli możliwość spotkać się ze studentami i władzami uczelni

Młodzież otrzyma pełną informację o kierunkach studiów, wydziałach, zasadach rekrutacji, a także o kursach przygotowawczych organizowanych przez uczelniany KURS-AR.

Tym kandydatom, którzy nie będą mogli osobiście przyjechać do warszawy, uczelnia jak co roku przygotowała wirtualną wycieczkę po całym kampusie.

le_alternate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'text_image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Data: 14 września 2013 r.

Start:

Miejsce: ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Dowiedz się więcej o uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie