Drzwi otwarte w UE we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu serdecznie zaprasza  na “Drzwi otwarte” studiów niestacjonarnych i podyplomowych.

Impreza jest okazja do poznania oferty studiów Uniwersytetu, rozmów z organizatorami, a także do budowania relacji z osobami zainteresowanymi ciągłym podnoszeniem kwalifikacji.

Spotkanie odbędzie się 14 września 2014 roku w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 43. W trakcie dnia otwartego zorganizowany zostanie konkurs dla uczestników z atrakcyjnymi nagrodami!

Program dnia otwartego

 • Godz. 11:00  – wprowadzenie, prof. dr hab. Edmund Cibis, prorektor ds. dydaktyki
 • Godz. 11:15 – prezentacja oferty wydziałów uczelni
  – Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny – dr hab. Anna Cierniak-Emerych, Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
  – Wydział Nauk Ekonomicznych – Prof. dr hab. Stanisław Korenik, Prodziekan ds. promocji i kontaktów międzynarodowych
/> – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów –  dr Marek Wąsowicz, Prodziekan ds. promocji i rozwoju Wydziału
 • Godz. 12:00 – przerwa kawowa
 • Godz. 12:15 – kształcenie ustawiczne
  – Potrzeba i znaczenie doskonalenia kompetencji pracowników – Piotr Pach, Szef Centrum Kompetencji Sitech Sp. z o.o.
  – Prezentacja oferty studiów podyplomowych i szkoleń UE we Wrocławiu dr hab. Janusz Marek Lichtarski, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Godz. 13:00 – zakończenie
 • Godz. 13:10 – spotkania panelowe
 • Poznaj uczelnię: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu