Wyższa Szkoła Techniczna zaprasza kandydatów

Wyższa Szkoła Techniczna już 13 czerwca spotka się z kandydatami podczas dnia otwartego.

Ważny punkt w programie stanowi prezentacja oferty dydaktycznej przyszłym studentom. Wszyscy goście będą mieli możliwość uczestniczenia w interesujących warsztatach i spotkaniach.

Dni otwarte w Wyższej Szkole Technicznej to okazja do spotkania i rozmów ze studentami, a także do poznania bazy edukacyjnej uczelni. Kandydaci, którzy zdecydują się na podjęcie nauki WST podczas dnia otwartego otrzymają zniżkę 50% na wpisowe.

Data i miejsce

; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

13 czerwca 2014 r.

Wyższa Szkoła Techniczna
ul. Rolna 43, Katowice

Organizatorzy proszą o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa grup zorganizowanych (całych klas), w dniach otwartych pod nr telefonu: 695450010 lub 693693886. Można również potwierdzić uczestnictwo wysyłając informację na adres mail: rozwoj@wst.com.pl

Poznaj uczelnię: Wyższa Szkoła Techniczna