Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Marii Delaperrière

W środę, 22 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11 b) odbyła się uroczystość, w trakcie której tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego otrzymał profesor Maria Delaperrière. Wniosek Rady Wydziału Filologicznego został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 22 marca 2016 roku.

er = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Profesor Maria Delaperrière jest wybitną badaczką nowoczesnej kultury i literatury polskiej, znakomitą komparatystką, popularyzatorką kultury i literatury polskiej  w kręgach zagranicznych badaczy  i wśród czytelników, zwłaszcza w obszarze recepcji francuskiej, oddana polonistyce światowej.

Uroczystość nadania godności doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. Marii Delaperrière (INALCO, Paryż) jest wydarzeniem towarzyszącym VI Światowemu Kongresowi Polonistów.