Dzień Otwarty Studiów Podyplomowych, Szkoleń oraz Studiów Niestacjonarnych – 10 września – UE we Wrocławiu

10 września 2016 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbędzie się Dzień Otwarty Studiów Podyplomowych, Szkoleń oraz Studiów Niestacjonarnych.

W godzinach 10.00 – 14.00 przyszli studenci będą mieli okazję do poznania oferty dydaktycznej uczelni i rozmowy z pracownikami Uczelni o specyfice oferowanych kierunków i programów nauczania. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest uczelnią publiczną z wielkimi tradycjami, liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju, aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach oceniających szkoły wyższe, kształci około 14 i pół tysiąca studentów na 4 wydziałach: Nauk Ekonomicznych, Zarządzania, Informatyki i Finansów, Inżynieryjno-Ekonomicznym oraz Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stale rozwija ofertę kształcenia ustawicznego ściśle współpracując w tym obszarze  z pracodawcami w regionie. W nowym roku akademickim 2016/2017 oferuje ponad 100 kierunków, w tym 37 nowości, głównie z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości, rachunkowości i finansów. Największym zainteresowaniem cieszą się studia: project management, kadry i płace, lean management, bezpieczeństwo i higiena pracy, rachunkowość i finanse, kierownik zespołu – team leader, oraz MS Excel dla zaawansowanych. Główne motywy wyboru tych kierunków związane są z ich praktycznym charakterem. Studia  prowadzone są we współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu, w tym m.in. HP, PwC, IBM, Volkswagen i Sitech, Bosch, Ceneo.pl, GrupaUnity, TÜV Nord Polska, JP Weber, CIMA, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, University of Malta. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się również studia w języku angielskim, m.in. Business Accounting oraz Managing Business.

Bardzo interesującą ofertę szkoleń Uczelnia przygotowała dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Obejmuje ona kursy w takich obszarach tematycznych: jak kompetencje interpersonalne i menedżerskie; zarządzanie, finanse i rachunkowość, IT i pakiety użytkowe. Wiele szkoleń objętych jest promocją i ich ceny zaczynają się już od 360 zł.

“Studia podyplomowe i szkolenia są bardzo atrakcyjną formą kształcenia  ze względu na ich praktyczny charakter oraz  programy, które  odpowiadają potrzebom praktyki.  Są tworzone w ścisłej współpracy z pracodawcami i zorientowane na rozwój konkretnych umiejętności. Zajęcia  prowadzą doświadczeni przedstawiciele praktyki gospodarczej,  m.in. kadra menedżerska największych pracodawców w regionie i doświadczeni wykładowcy UE we Wrocławiu. Wykładowcy i trenerzy posiadają liczne certyfikaty i uzysk

ują najwyższe oceny w procesie ewaluacji” – mówi  dr hab. Janusz  Marek Lichtarski, prof. UE – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Potwierdzeniem dostosowania programów studiów i szkoleń do potrzeb praktyki oraz wysokiej jakości prowadzonych zajęć jest rosnąca liczba słuchaczy. Od dwóch lat odnotowujemy wzrost liczby słuchaczy i uczestników szkoleń o blisko 20% rocznie. Systematycznie rośnie również poziom zadowolenia słuchaczy, obecnie ponad 94% słuchaczy poleciłoby studia i szkolenia swoim znajomym.

Więcej informacji o studiach podyplomowych, szkoleniach oraz niestacjonarnych studiach I i II stopnia oferowanych przez UE we Wrocławiu na stronach: www.ue.wroc.plwww.podyplomowe.ue.wroc.pl www.szkolenia.ue.wroc.pl. Naszą bogatą ofertę kształcenia będziemy prezentować też podczas Targów Perspektywy organizowanych w dniach 28-29 września na Politechnice Wrocławskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ten + five =

*