Akademicki Kurs dla Maturzystów w ferie

Kursy przygotowujące do matury z matematyki i angielskiego organizuje w okresie ferii Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Intensywne, 12-godzinne, kursy powtórkowe przed egzaminem maturalnym prowadzone są przez wykładowców akademickich! Zapraszamy, trwają zapisy.

MATEMATYKA
Zimowy kurs z matematyki to propozycja dla maturzystów samodzielnie przygotowujących się do egzaminu, jednak potrzebujących merytorycznego wsparcia ekspertów. W ciągu kilku dni uczniowie mają szansę intensywnie powtórzyć zakres materiału oraz wyjaśnić najważniejsze wątpliwości dotyczące rozwiązywanych zadań. Obowiązuje podział na podstawę i rozszerzenie.

ANGIELSKI
Zimowy kurs z angielskiego daje możliwość intensywnej powtórki materiału do matury z języka obcego. Uczestnicy mają możliwość sprawdzić aktualny stan wiedzy pod okiem doświadczonego lektora, który zwróci uwagę na najczęściej popełniane podczas egzaminu błędy.

Zapisy i termin:
czas trwania: 4 dni
termin: ferie zimowe (16, 17, 23 i 24 stycznia 2017 r.)
częstotliwość zajęć: 3 godziny lekcyjne dziennie
łączna liczba godzin: 12
Zgłoszenia przyjmujemy do 13 stycznia 2017. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, opłata: 50 zł – matematyka, 90 zł – angielski, wypełniony formularz na stronie wsaib.pl oraz kserokopia legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

ext = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Kurs odbywa się w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 7 – w siedzibie WSAiB im. E. Kwiatkowskiego (obok Centrum Riviera).

Szczegóły oraz formularz dostępne na stronie: www.wsaib.pl.