Spotkanie dla kandydatów na studia podyplomowe „Praktyczne zastosowanie SAP ERP” w Koźmińskim

Od kilku lat na rynku wyraźnie zaznacza się ożywiony rozwój branży informatycznej, w związku z coraz większym popytem na usługi IT. Naturalną konsekwencją tego trendu jest ogromne zapotrzebowanie w biznesie na specjalistów IT, zwłaszcza wykwalifikowanych w zakresie zarządzania zintegrowanymi systemami informatycznymi klasy ERP.

Dostępne badania pokazują, że system SAP jako narzędzie zarządzające jest wykorzystywane aż przez 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji światowych, a dodatkowo w Polsce ten odsetek wynosi jeszcze więcej – 40%. Na rynku pracy cenni są zatem pracownicy, którzy są przygotowani do realizacji zadań opartych o zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Dzięki specjalistycznym studiom podyplomowym w Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego „Praktyczne zastosowanie SAP ERP” można zyskać ten wartościowy w oczach pracodawców atut i zdobyć przewagę nad innymi kandydatami aplikującymi na to samo stanowisko. Znajomość systemu SAP stwarza możliwość pracy jako specjalista m.in. w takich obszarach jak: logistyka, planowanie produkcji, planowanie zapotrzebowania, dystrybucja i sprzedaż, kontrola oraz zapewnienie jakości, produkcja, finanse, utrzymanie ruchu, gospodarka remontowa, kontroling finansowy.

atures = 'rc:0'; //-->

Bezpłatne spotkanie otwarte dla kandydatów na studia podyplomowe „Praktyczne zastosowanie SAP ERP” odbędzie się 21 stycznia 2017 roku w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego, przy ul. Jagiellońskiej 57 w Warszawie. W znacznej mierze będzie miało formę warsztatów z case study z wybranej funkcjonalności SAP: logistyka, finanse i kontroling. Oprócz tego uczestnicy dowiedzą się, czym jest system SAP i jak zostać konsultantem SAP.

Więcej informacji o wydarzeniu jest dostępnych pod adresem: www.kozminski.edu.pl/sap-erp. Na stronie można również zapisać się na spotkanie.